Bireysel ve Kurumsal Eğitimler

MCO Turizm ve Organizasyon; turizm ve organizasyon çalışmalarının yanı sıra şirket, kurum ve derneklerin mensuplarına aldırmayı düşündükleri eğitimlerle ilgili de hizmet vermekte ve kişilerin çalıştıkları organizasyonlara daha faydalı olabilmelerini temin edebilmek, aynı zamanda da kendilerini geliştirmeye odaklı, konusunda uzman eğitimcilerin uzun senelerin deneyimini, genç kuşaklarla paylaşmasını temin etmek üzere eğitim hizmetlerini de çalışma konuları arasına katmış bulunmaktadır.

Güzin Balçık kimdir?

1960 Istanbul doğumlu. İki çocuk annesi. Bottrop Maedchengymnasium mezunu. 35 yıllık profesyonel iş yaşamına 1978 yılında Mercedes – Benz firmasında (o zamanki Otomarsan) başlamış ve bilahare Siemens‘de almış olduğu görevlerin ardından son 20 yılı lojistik sektöründe geçmiştir. Yabancı sermayeli dünya lojistik ağına sahip iki firmanın Genel Müdür pozisyonunda birçok başarı hikayeleri olmuş ciddi projelere imzasını atmıştır. Yöneticiliği süresince görevi kapsamında çalışanlarına aldırmış olduğu birçok eğitim programlarından beklediği gelişimi görememesinin nedeninin kurumsal gelişimi sağlayabilmenin yolunun bireysel gelişimden başlaması ve bireyde farkındalığın öneminin bilincine varmıştır. Bu tespitinden sonra kendisini bireysel gelişim alanında uzmanlaştırmış ve profesyonel iş hayatının yanı sıra bu alanda çalışmalara başlamıştır.

Yaşam ve Kurumsal Gelişim Rehberliği tanımıyla üstlendiği sorumluluğun gereğini uzmanlığını NLP, Reiki , Transformal Nefes, Theta Healing alanlarında almış olduğu yurtdışı eğitimleriyle (*) ve yaşam tecrübeleriyle yerine getirmekte. NLP , Transformal Nefes ve Theta Healing alanlarında aynı zamanda eğitimci kimliğiyle eğitim vermektedir. Sosyal faaliyetleri içinde Darulaceze’de gönül dostluğu ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 4-6 yaş gurubu manevi anneliği üstlenmiş.

Aynı zamanda İş Psikolojisi Derneği Başkan Yardımcılığı yapmakta olup derneğin kurucularındandır. Dernek çatısı altında kurumlara “Bireyden Kurum’a gelişim” ana başlığıyla bireylerin önce kendi farkındalıklarını kazanmaya ve daha sonra kurum farkındalığına varmaları için gelişim süreç çalışmalarını yürütmektedir.
Uluslar arası grup çalışmalarında uzman olarak yer almakta ve çeşitli çalışmalara katılmaktadır.

Eğitim Aldığı Kurumlar

“ Liderliğin ve Başarının Prensipleri” - NART RİSK MANAGEMENT ACADEMY
Eğitmen: Svagito Liebermeister

Neuro Linguistic Programming Practitioner – NLP Richard Bandler
Eğitmen: Phillip Holt

Neuro Linguistic Programming Master Practitioner – NLP Richard Bandler
Eğitmen: Phillip Holt

USUI REIKI – 1st degree & 2nd degree - Abundance/Prosperity Reiki Attunement
USUI Shiki Ryoho eğitmeni : Enis Çelenk

Transformational Breath Foundation (Transformal Nefes Vakfı)
Eğitmen:
   I,II, III ( Temel Eğitim) - Sibel Kavunoğlu
   IV ( Uygulayıcı Uzman) - Dr. Judith Krawitz
   V (Eğitmen Eğitimi) - Dr. Judith Krawitz

THETA Healing Basic DNA – Theta Healing Institute of Knowledge (THINK)
THETA Healing Advanced - THINK
Eğitmen: Sibel Kavunoğlu

THETA Basic Instructor
Advanced Instructor
Eğitmen: Vianna Stibal

Mind Maps (Zihin haritası)- NLP NOW
Eğitmen : Philip HoltEğitimler hakkında

İşletmelerin varoluşunda ve varlığını sürdürmesinde temel rolü İNSAN Kaynağı üstlenmektedir. Farklı kültür ve sosyal statülerin söz konusu olduğu ortamlarda yetişen insanların, tek çatı altında bir araya gelerek kurum kültürü ve kurum ortak amacı doğrultusunda fayda yaratması beklenmektedir.

Henüz anne karnında başlayan hücresel kodlarımıza ilave hayatımız boyunca sergileyeceğimiz düşünce ve davranış kalıplarımızın temelini oluşturan inançlarımız 0-7 yaş arasında oluşmaktadır.

Daima haklı olmak, kendi öz sınırlarını koruyamamak, özgüven eksikliği veya fazlalığı, yüksek ego, gelecek kaygısı, suçlanma endişesi, kayıp korkusu, ilgi odaklılık vs. gibi daha sayabileceğimiz nice olumsuz inanç kalıplarına sahip insanların her birinin algısı kendi değerleri ile olduğundan bir orkestranın kulağa hoş gelen ve ayakta alkışlanan ahengini yakalamak çok zor ve çoğu zaman mümkün olmamakta.

Çalışmalarımız ve bilgilendirmelerimizde amacımız; sadece akıl ve irade ile aslında “sonuç” olan davranış şeklimizi değiştirmek olmayıp, davranışlarımıza hizmet eden ve yaşamımız süresince deneyimlediklerimizin yarattığı, “kaynak” olarak nitelendirdiğimiz olumsuz inanç kalıplarını dolayısıyla düşünce şeklimizi ve dolayısıyla ortaya çıkan duygularımızı değiştirmek.

Birey bazında kendi değerleri ve inanç kalıplarına yönelik farkındalık düzeyini yükselterek; algı, düşünce, eylem ve alışkanlıklarda değişimin bütünselliği ile kurumda sağlıklı, yapıcı ve güçlü bir iletişim ve ekip ruhu oluşturmak, sorun odaklılık yerine çözüm odaklı düşünce ve davranış şeklini kazandırmak. Kendiyle barışık, mutlu insan profili ile insan kaynağını genellemek.

İşletmelerin, psikolojik yapısındaki insan varlığından ve çeşitliliğinden kaynaklanan bir takım sorunlar yönetim gruplarınca çözülmeye çalışılır. Çözümler formüllerle gerçekleştirilebilir. Formül ise; usuller ve kurallardır. Yaptırım anlamında kurallar farkındalıksız zoraki uyuma neden olur. Kurallar vardır ve uyulması söz konusudur. Nereye kadar? Denetlendikleri kadar…

Oysa varlığının gereğine inanılmış ve içselleştirilmiş gereklilikler hayatımızda da kurumda da kuralların yaptırım olmaktan çıkıp rehber olmasını sağlamaktadır. Kendi öz niyeti ve isteğiyle algılanmaktadır.

İnsana ait sorunlar koru koruna kuralların uygulanması yerine, insancıl araçları gerektirir çünkü insan her şeyin özüdür. Evrendeki bütün iyilikleri ve güzellikleri sezebilen üstün yaratık insandır. İşte bu üstünlük ve ayrıcalık, eğer kişi bilinçle hayata sarılırsa bir anlam kazanır, farkındalık oluşur. Çalışmakta olduğu işyerinde bulunma sebebi, görevi ve sorumluluklarının farkındalığı, diğer insanların kendi yaşamındaki yerinin ve bütünlüğün farkındalığı ile kişiselleştirmelerden ve varsayımlardan uzak işbirlikçi bir ahenk oluşur kurumda.

Böylelikle; bütünde yani kuruma bireyden gelen olumlu değişime rehberlik ederek insan kaynağının verimliliğini artırmak, huzurlu ve sevgi dolu bir çalışma ortamı yaratmaktır niyetimiz.